Ułatwienia dostępu

INFORMACJE DLA RODZICA

 

Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku:

56 9343 0005 0018 0539 3000 0010

 konkurs grantowy  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PGR"

 

 

Loading...

Loading...

 

Loading...

Loading...