Ułatwienia dostępu

Historia Szkoły

26 września 1963 roku została przekazana do użytku Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Henryk Siwoszek.

 W skład Rady Pedagogicznej weszli:

Henryka Pawluć

Genowefa Gawrycka

Danuta Jasińska

Czesław Kajrys

Helena Marzec

Romualda Palińska

Halina Tyryłło

Jerzy Radel

W szkole było 7 izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1963/64 liczba uczniów wynosiła 325. Powstały pierwsze koła zainteresowań:        
biologiczne  (prow. p. Pawluć),   
recytatorskie (prow. p. Palińska),                                             
gospodarstwa domowego (prow. p. Jasińska, p. Palińska),              
techniczne (prow. p. Radel),     
fizyczno-chemiczne (prow. p. Kajrys).

1 września 1972 roku Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Akt nadania nastąpił 22 grudnia 1972 roku na mocy decyzji kuratora oświaty  dr Andrzeja Gerszberga. Sztandar szkoła otrzymała 16 czerwca 1973 roku.        

W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili:   
Andrzej Połoński,    
Anna Pieczonko,  
Helena Pipiro.


Decyzją Rady Pedagogicznej kierownikiem szkoły została pani Krystyna Sulewska. W 1979 roku obowiązki dyrektora szkoły objęła  p. Jadwiga Maculewicz. W 1981 r. kierownikiem szkoły został p. Zbigniew Lewkowski, a  w 1982 roku przejęła to stanowisko p. Genowefa Gawrycka.      W 1992 roku dyrektorem szkoły został p. Piotr Szulc, a w 1999 roku zastępcą dyrektora została p. Ewa Lewińska. Tego też roku, 7 września, nastąpiło otwarcie pracowni komputerowej, pracowni przyrody i języka angielskiego.

 

Obecnie placówka nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Gizycku.

Przekształcona w 2017r. z Zespołu Szkół nr 1, w którego skład wchodziły:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 3.

Dyrektorem jest p. Ewa Lewińska.