Ułatwienia dostępu

PEDAGOG SZKOLNY

„ Dzieci są jak lustro- zauważają i naśladują nasze zachowania”.

  W programie wychowawczo profilaktycznym szkoły nauczyciele położyli duży nacisk na wychowanie do wartości -                          - wykształcenie wśród  swoich uczniów takich wartości jak: uczciwość, odpowiedzialność, dbałość o swoje zdrowie, życzliwość,dobre relacje z innymi, traktowanie i odnoszenie się do innych , w taki sposób,
w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

Pamiętajmy!

Wartości te kształtujemy w trakcie działań dziecka , wtedy gdy czegoś doświadcza. Wzorem zachowań jesteśmy my -                           -  dorośli. To na dorosłych spoczywa obowiązek wychowania do wartości. Pokazanie właściwego zachowania „ na żywo” jest bardzo sugestywne.

Twórzmy też wiedzę na temat warności; jakie zachowania składają się na daną wartość( np. mamy do siebie szacunek, gdy:słuchamy siebie nawzajem, dzielimy się, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwoinnych).

Tłumaczmy naszym dzieciom, dlaczego tak się zachowaliśmy w odniesieniu do wartości, które są dla nas ważne  (np. nie używam wulgaryzmów, bo szanuję ludzi).

Dzieci z ugruntowanym systemem wartości będą lepiej radziły sobie w życiu.

                                                                                                                                                               pedagog szkolny