Ułatwienia dostępu

Nauczyciele

język polski

Aleksandra Biłyj

Katarzyna Kłoczko

Jadwiga Lemańska

 

język angielski

Agnieszka Dulniak

Elżbieta Huta-Hołdowska

Marta Szewczak

Wioletta  Urban

Paula Fatyga - Zatorska

  

 język niemiecki

Wioletta Urban

  

historia

Daniel Grzyb

Ewa Machejko

 

wos

Ewa Machejko

 

 matematyka

Agnieszka Dulniak

Wioletta Grzegorczuk

Ewa Ładna

  

geografia

Małgorzata Szulc

Bożena Wiślicka

 

 fizyka

Bożena Wiślicka

 

chemia

Małgorzata Olszewska

 

 biologia/ przyroda

Małgorzata Olszewska

Bożena Wiślicka

 

 informatyka

Daniel Grzyb

Ewa Ładna

  

  technika

Daniel Grzyb

 

  muzyka/ plastyka

Magdalena Strzelińska

 

  wychowanie fizyczne

Grzegorz Bierć

Miłosz Kołodziejczyk

Marcin Łobodziński

 

 edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Prażmo

 

wychowanie o życia w rodzinie 

Elżbieta Poboża

 

 religia

Sylwia Brzozowska

ks.Łukasz Kulikowski

siostra Salezja- Katarzyna Gierałtowska

Monika Słabińska

 

 edukacja wczesnoszkolna

Joanna Bujnicka

Alicja Cwalińska

Iwona Ćwikowska

 Dorota Jabłońska

Anna Orczyc-Musiałek

Elżbieta Sobczak

Klaudia Warmbier

Ewelina Wilczewska

Barbara Wołczek

 

wychowanie przedszkolne

Julia Modzelewska

 

nauczyciele wspomagający

Elżbieta Abramowicz

 Aleksandra Furtak

Agnieszka Jankowska -Zieja

Danuta Kabat

Agnieszka Koronkiewicz

Agnieszka Kotowska

Emilia Rządowska

Anna Sulim

Anna Trześniewska

Joanna Witek

Dorota Wyszyńska 

 

 pedagog / pedagog specjalny

Paulina Szachniuk- Albowicz

  

 psycholog

Marta Hałenda

Zuzanna Ołdakowska

  

 logopeda

Joanna Bujnicka

Iwona Ćwikowska

Anna Trześniewska

Joaana Witek

 

bibliotekarz

Anna Stodulska

 

wychowawcy świetlicy

Elżbieta Poboży

Dorota Storczyńska

 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Krahel