Nauczyciele

język polski

Aleksandra Biłyj

Katarzyna Kłoczko

Jadwiga Lemańska

 

język angielski

Agnieszka Dulniak

Elżbieta Huta-Hołdowska

Marta Szewczak

Wioletta  Urban

Paula Fatyga - Zatorska

  

 język niemiecki

Wioletta Urban

  

historia

Daniel Grzyb

Ewa Machejko

 

wos

Ewa Machejko

 

 matematyka

Agnieszka Dulniak

Wioletta Grzegorczuk

Ewa Ładna

  

geografia

Małgorzata Szulc

 

 fizyka

Bożena Wiślicka

 

chemia

Małgorzata Olszewska

 

 biologia/ przyroda

Małgorzata Olszewska

Bożena Wiślicka

 

 informatyka

Daniel Grzyb

Ewa Ładna

  

  technika

Daniel Grzyb

 

  muzyka/ plastyka

Magdalena Strzelińska

 

  wychowanie fizyczne

Grzegorz Bierć

Miłosz Kołodziejczyk

Marcin Łobodziński

 

 edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Prażmo

 

wychowanie o życia w rodzinie 

Elżbieta Poboża

 

 religia

Sylwia Brzozowska

ks.Łukasz Kulikowski

siostra Salezja- Katarzyna Gierałtowska

Monika Słabińska

 

 edukacja wczesnoszkolna

Joanna Bujnicka

Alicja Cwalińska

Iwona Ćwikowska

 Dorota Jabłońska

Anna Orczyc-Musiałek

Elżbieta Sobczak

Klaudia Warmbier

Ewelina Wilczewska

Barbara Wołczek

 

wychowanie przedszkolne

Julia Modzelewska

 

nauczyciele wspomagający

Elżbieta Abramowicz

 Aleksandra Furtak

Agnieszka Jankowska -Zieja

Danuta Kabat

Agnieszka Koronkiewicz

Agnieszka Kotowska

Emilia Rządowska

Anna Sulim

Anna Trześniewska

Joanna Witek

Dorota Wyszyńska 

 

 pedagog / pedagog specjalny

Paulina Szachniuk- Albowicz

  

 psycholog

Marta Hałenda

Zuzanna Ołdakowska

  

 logopeda

Joanna Bujnicka

Iwona Ćwikowska

Anna Trześniewska

Joaana Witek

 

bibliotekarz

Anna Stodulska

 

wychowawcy świetlicy

Elżbieta Poboży

Dorota Storczyńska

 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Krahel