REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA!

Informujemy, że od 01 marca 2023 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTACJA” od 01 marca dostępne będą formularze zgłoszeń i wniosków oraz zasady i harmonogram rekrutacji.

Wypełniony wniosek/zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (najlepiej przez jednego rodzica/opiekuna). Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W celu usprawnienia zapisu dziecka do szkoły i skrócenia czasu pobytu w sekretariacie, zachęcamy do wcześniejszego wydrukowania, wypełnienia formularza zgłoszenia/wniosku i przygotowanie niezbędnych dokumentów, m.in. oryginały orzeczenia o niepełnosprawności*, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* oraz akt urodzenia dziecka, dokument z numerem PESEL dziecka i dowód osobisty rodzica w celu weryfikacji danych osobowych zawartych we wniosku/zgłoszeniu (dokumenty tylko do wglądu).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły, tel. 798619591.

*jeśli dotyczy

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Loading...

OBWODY SZKOLNE