Ułatwienia dostępu

Poznaj Polskę

       

Gmina Miejska Giżycko otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 008,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Wsparciem w ramach programu została objęta Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku.
Całkowity koszt zadania wynosi 2 510,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 502,00 zł pochodzi z wpłat rodziców uczniów.

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.