Ułatwienia dostępu

mLegitymacja

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie, będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) - sekretariat szkoły,
 • wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji, po tym czasie zostanie usunięte),
 • pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin,
 • po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego, uruchomić System na urządzeniu. 

Poniżej znajdują się informacje i procedury otrzymania mLegitymacji szkolnej oraz wniosek do wypełnienia

Tu: Procedura otrzymania mLegitymacji pdf

Tu: wniosek o wydanie mLegitymacji pdf

Wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:  https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:  https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.ios.mlegitymacjaszkolna.regulamin.1.0.0.pdf

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i
studentów:

https://serwer1508943.home.pl//container/mlegitymacja/Instrukcja-instalacji-mLegitymacji-dla-uczniow-i-studentow-1.0.pdf

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 07 czerwca 2023 r.).

Jak zweryfikować mLegitymację szkolną?

Weryfikacja wizualna

1.jpg

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Weryfikacja funkcjonalna

Polega na wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 1. Wejście w funkcję „Przekaż” w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga.
 2. Rozwinięcie pola „Nazwa i adres szkoły” na ekranie głównym mLegitymacji,
 3. Wejście w opcję „Więcej” na dolnej belce menu.

 

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Ucznia.
 2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.
 4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

 

 Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji:

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy mLegitymację otrzymam razem z legitymacją papierową? - Nie. mLegitymacja jest wydawana na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 2. Czy do działania mLegitymacji jest wymagany Profil Zaufany? - Nie. Wystarczy kod QR który otrzymasz w serwerowni po złożeniu wniosku o wydanie mLegitymacji.
 3. Zgłosiłem zgubienie legitymacji papierowej. Czy w tym czasie mogę korzystać z mLegitymacji? - Nie powinieneś tego robić. Legitymacja papierowa i mLegitymacja to ten sam dokument wydany w dwóch formach. Jeżeli zgubisz legitymację papierową, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły. Pamiętaj, że legitymacja, podobnie jak dowód osobisty, jest dokumentem i jeżeli zajdzie sytuacja, że ewentualny nieuczciwy znalazca popełni jakieś wykroczenie czy przestępstwo i na miejscu zdarzenia zostawi Twoją legitymację, możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności. W momencie unieważnienia papierowej legitymacji następuje również unieważnienie mLegitymacji. Wynika to z faktu, że legitymacja papierowa i mLegitymacja mają ten sam numer, a więc aby móc korzystać z mLegitymacji musisz posiadać ważną legitymację papierową (niekoniecznie przy sobie, możesz ją trzymać w domu).
 4. Jakie dane przechowuje mLegitymacja? - W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
 5. Dlaczego data wydania mLegitymacji nie pokrywa się w faktycznym momentem jej otrzymania? - mLegitymacja jest lustrzaną kopią legitymacji papierowej, data jej wydania będzie zawsze taka sama jak legitymacji papierowej. Wynika to z tego, że mLegitymacja nie jest odrębnym dokumentem, tylko tą samą legitymacją co papierowa, z tą różnicą, że przechowywaną elektronicznie w Twoim telefonie.
 6. Jaki jest okres ważności mLegitymacji? - Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak legitymacji papierowej.
 7. Zgubiłem telefon lub został mi ukradziony, a miałem na nim mLegitymację. Co teraz? - Podobnie jak w przypadku utraty legitymacji papierowej, tutaj także należy powiadomić jak najszybciej o tym fakcie sekretariat w drodze wniosku złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia. Zostanie wdrożona procedura unieważnienia mLegitymacji co sprawi, że stanie się ona bezużyteczna. Co istotne, unieważnienie mLegitymacji nie unieważnia legitymacji papierowej – aby mLegitymacja została ponownie wydana, musisz zgłosić się do szkoły z ważną legitymacją papierową.
 8. Czy muszę mieć przy sobie legitymację papierową i mLegitymację jednocześnie? - Po to jest mLegitymacja, żebyś nie musiał nosić ze sobą legitymacji papierowej, jednak dobrze jest wcześniej przedzwonić do instytucji, w której będziesz musiał okazać mDokument (np. PKP) czy honorują mLegitymację.
 9. Czy wydanie mLegitymacji jest płatne? - Nie.
 10. Czy każdy uczeń szkoły może otrzymać mLegitymację? - Jeżeli tylko posiada numer PESEL. Jeżeli nie masz numeru PESEL, pozostaje Ci niestety tylko tradycyjna legitymacja papierowa.
 11. Jaki numer ma mLegitymacja? - Numer mLegitymacji jest taki sam jak numer legitymacji papierowej, ponieważ reprezentuje ona ten sam dokument.
 12. Czy mLegitymacja działa na każdym urządzeniu? - mLegitymacja działa na urządzeniach z Androidem i iOS.

 

Klauzula informacyjna – mLegitymacja szkolna

 1. Administratorem danych zawartych w mLegitymacjach jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 87 4282135, 798619591 lub pisemnie na adres siedziby szkoły.
 2. Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod numerem mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator w celu wydania uczniowi mLegitymacji szkolnej będzie przetwarzać takie dane osobowe jak: numer legitymacji szkolnej ucznia, określenie czy uczeń jest niepełnosprawny, imię lub imiona ucznia, nazwisko ucznia, datę urodzenia ucznia, numer PESEL ucznia, adres zamieszkania ucznia, wizerunek ucznia.
 4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wydanie mLegitymacji następuje na wniosek rodzica dziecka i jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe będą udostępnione: Ministerstwu Cyfryzacji, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (NASK_PIB) oraz Centralnemu Ośrodkowi Informatyki (COI) – podmiotom zapewniającym obsługę IT i utrzymanie systemu mLegitymacji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu unieważnienia mLegitymacji szkolnej lub do czasu wycofania zgody rodzica.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.